(Taiba Kuwaiti Holding Co. K. S. C. C. ) EMIS EMIS ISI Emerging Markets Group.